Skip to content

Hjortefarming

Hjortefarming er en relativt ny næring her i landet. Siden de første oppdrettene ble etablert på midten av 1980-tallet, er det idag ca 95 oppdrettere i Norge. Dagens hovedutfordring er å frambringe et regelverk som er egnet for hjorteoppdrett. Mye av dagens regelverk er «arvet» fra både reindrift og tradisjonelt husdyrhold. Dette er fornuftig i noen sammenhenger, mens det er behov for et eget regelverk på spesielle områder.

De fleste norske hjortefarmer er organisert gjennom Norsk Hjorteavlsforening som har en god dialog med sentrale myndigheter, herunder matforvaltningen, samtidig som det satses mye på næringsutvikling generelt i landbruket. Når vi nå trolig går lysere tider i møte i forhold til regelverk for småskala produksjon og omsetning av kjøtt, kan oppdrett av hjort og dåhjort være et alternativ for flere.

Hjortefarmin er en tiltalende produksjon med tanke på dyrevelferd, der dyra går fritt i store hegn. Det holdes både hjort og dåhjort i avl her i landet, og formålet er produksjon av Norges mest utsøkte. I Norge er vi på verdenstoppen i konsum av viltkjøtt per innbygger, og et overslag viser at vi i gjennomsnitt spiser minst 1,8 kg viltkjøtt pr. person pr. år. Av de om lag 8500 tonn viltkjøtt som høstes fra Norsk natur hver høst er det bare en ubetydelig del av dette som er tilgjengelig på markedet. Hjortekjøtt og dåhjortkjøtt har en høy stjerne, og etterspørselen etter dette kjøttet er stor.

Almo Hjort har konsesjon på 100 mordyrenheter og ble etablert i 2014. Produksjonen er under oppbygning og dyretallet er økende. Vår hjort har rikelig med areal rundt gården, som i hovedsak er gamle kulturbeiter, med noe innslag av skogsområder/skjul for hjorten. Er du nysgjerrig på farmen og produksjonen, er du hjertelig velkommen innom for en omvisning og prat.