Skip to content

Godkjent viltmottak i Snåsa

RASK INNLEVERING
Kvaliteten på det ferdige produktet er svært avhengig av den behandlingen slaktet får fra felling til innfrysing.

Er dyret uroet/stresset før død, kan dette gi høyere pH og dårligere forutsetning for mørning.

Slaktet bør leveres oss snarest mulig, og senest 2 – 3 dager etter felling. Ved varmt og fuktig vær enda tidligere.

Henger slaktet for lenge, reduseres kvaliteten svært raskt.

Vi ønsker at mørnings prosessen foregår her under kontrollerte forhold.

SLAKTEHYGIENE
Viktig: Unngå å forurense slaktet, skjær bort blodige partier og åpne for bog og brystbein.

Ved bruk av blyholdig ammunisjon må det renskjæres minimum 10 cm rundt skuddkanal.

KONTROLL AV SLAKT
Vi samarbeider med Mattilsynet og er godkjent viltbehandlingsanlegg.

Mattilsynet kontrollerer alle slakt som skal nedskjæres og bearbeides hos oss.

Alle jaktlag skal ha godkjent feltkontrollør, og feltkontrollbevis må følge hvert enkelt slakt.

Hvis slaktet ikke er godkjent av feltkontrollør MÅ hode og organer (hjerte, lunge, lever, milt og nyrer) være med ved innlevering/kontroll. Dette tas med tilbake av jeger.

– Ikke godkjente slakt blir kassert av Mattilsynet  og vi har ikke anledning til å opparbeide slaktet.

Tjenseste Pris
Flåing av elg, hjort og rådyr 1200,-/stk
Mørning av elg, hjort og rådyr for retur 50,-/døgn
Grovpartering av elg, hjort og rådyr for retur etter mørning 350,-/Stk
Deling, vakuumering og merking av rådyr 1000,-/stk
Deling, vakuumering og merking elg og hjort (pr kg slaktevekt) 35,-/kg
Kverning av kjøtt inkl. pakking i 1/2kg pk. 35,-/kg
Burger 110mm i 5kg esker. 40,-/kg
Skaving av kjøtt inkl. pakking i 5kg esker. 45,-/kg
Deling i loter 110,-/lot
Pappeske 20,-/eske
Kontrollavgift Mattilsynet 250,-/dyr

Ring for avtale om flåing. Innleveringsfrist senest 4 timer etter at den er skutt.

Alle priser inkl. mva

Vi kjøper hvert år noen få slakt fra jegere, da kun etter spesiell avtale. Så om du har et spesielt fint slakt, ta kontakt så vurderer vi å kjøpe.

Dersom du ønsker å selge slaktet ditt, anbefaler vi at du tar kontakt med Vilteksperten i Stod for avtale om innlevering mm.

Vekt (Kg) Pris/Kg
< 100kg  – kommer-
> 100kg – kommer –

Prisene gjelder innveid vekt med fradrag for varmvekt og kassasjon av skadet kjøtt. Det tas forbehold om at slaktet blir godkjent av Mattilsynet.

Alle priser inkl. mva

Åpningstider: 16:00 – 22:00 – eller etter avtale på 41855055
Hos oss blir alle slakt kontrollert av Mattilsynet før de blir delt i pene stykningsdeler av profesjonelle kjøttskjærere, Videre blir de vakumpakket og merket etter gjeldende forskrifter.

Produksjonskjøttet blir kvernet og pakket i 1/2kg pakninger om ikke annet blir avtalt ved levering.

Vi leverer også kraftbein i retur om det er ønskelig. Viktig at du da informerer om dette ved levering. 

Vårt anlegg er godkjent som viltbehandlingsanlegg med eget ovalt stempel. 

Her kan du altså være trygg på at slaktet blir godt ivaretatt mens du bruker tiden din på mer jakt!

Jeger – Jaktlag

Viktig:
Med alle slakt skal det følge med godkjent feltkontrollørbevis

Om dere ikke har egen feltkontrollør, skal slaktet leveres med hode på, og organer i, for kontroll og godkjenning ved levering.

Vi tar ikke imot vomskutte dyr – Om de allikevel blir levert og fremstilt for kontroll vil de bli kassert!

Videre er det viktig å unngå forurensning av slaktet. Skjær bort blodige partier og åpne bog og brystbein.

Ved bruk av blyholdig ammunisjon må det renskjæres minst 10 cm rundt skuddkanal.

Lars Erik Almo

Alle jegere og jaktlag er velkomne til vårt viltbehandlingsanlegg

Telefon: 41855055
Mail: post@almohjort.no