Skip to content

Om

Lars Erik Almo og Åsa Tørring tok over familiegården Almo Nordre på Snåsa i 2014. På gården drives det idag hjortefarm og den har driftskonsesjon på 100 mordyr. Hjorten på Almo Nordre har store fine områder i direkte tilknytning til gården, så man får god kontakt med dyra.  Utover det drives det med utleie av både stor- og småviltjakt på ca 8500 mål privatterreng rundt gårdens seter, Almoseteren. Almoseteren er én naturpele i Snåsas vakre natur. Den må oppleves. Privatterrenget rundt Almoseteren grenser mot statsgrunn på begge sider av elva og egner seg godt til rype og skogsfugljakt. Utleiehytta på setervollen ligger sentralt til som utgangspunkt for jakt, fiske og turer i alle retninger. Vi leier også ut «Turisten» som utleiehytta heter, også utenom jaktsesongen via Inatur.

I tillegg til hjorten, har gården også et eget grustak/massetak, hvor det selges naturgrus i forskjellige fraksjoner. Det har blitt levert strøsand til Statens Vegvesen, Mesta og Veidekke i en årrekke i tillegg er grusen meget godt egnet som tilslag i betong.

Har du behov for masser, ta kontakt.